Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 юни 2010 г. - Страсбург

6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите ALDE и Verts/ALE следните искания за назначаване:

комисия INTA:
Keith Taylor

комисия TRAN:
Keith Taylor на мястото на Margrete Auken

комисия PETI:
Edward McMillan-Scott

комисия FEMM:
Nicole Kiil-Nielsen

комисия LIBE:
Edward McMillan-Scott вече не е член

Делегация за връзки с Афганистан:
Keith Taylor, на мястото на Nicole Kiil-Nielsen

Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет:
Nicole Kiil-Nielsen.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност