Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες ALDE και Verts/ALE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή INTA:
Keith Taylor

επιτροπή TRAN:
Keith Taylor αντί της Margrete Auken

επιτροπή PETI:
Edward McMillan-Scott

επιτροπή FEMM:
Nicole Kiil-Nielsen

επιτροπή LIBE:
Edward McMillan-Scott δεν είναι πλέον μέλος

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν:
Keith Taylor αντί της Nicole Kiil-Nielsen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο:
Nicole Kiil-Nielsen.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου