Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg

6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE en Verts/ALE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie INTA:
Keith Taylor

Commissie TRAN:
Keith Taylor in plaats van Margrete Auken

Commissie PETI:
Edward McMillan-Scott

Commissie FEMM:
Nicole Kiil-Nielsen

Commissie LIBE:
Edward McMillan-Scott is niet langer lid

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan:
Keith Taylor in plaats van Nicole Kiil-Nielsen

Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur:
Nicole Kiil-Nielsen.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid