Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg

6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna ALDE och Verts/ALE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet INTA:
Keith Taylor

utskottet TRAN:
Keith Taylor i stället för Margrete Auken

utskottet PETI:
Edward McMillan-Scott

utskottet FEMM:
Nicole Kiil-Nielsen

utskottet LIBE:
Edward McMillan-Scott var inte längre ledamot.

delegationen för förbindelserna med Afghanistan:
Keith Taylor i stället för Nicole Kiil-Nielsen

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet:
Nicole Kiil-Nielsen.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy