Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 14. června 2010 - Štrasburk

7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí