Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 iunie 2010 - Strasbourg

7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA) (00012/2010 - C7-0151/2010 - 2009/0163(COD))

- Directiva Parlamentului European si a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului (00014/2010 - C7-0150/2010 - 2009/0131(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară (00009/2010 - C7-0149/2010 - 2009/0107(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate