Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 юни 2010 г. - Страсбург

10. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти (ОСП).

Правна информация - Политика за поверителност