Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg

10. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och staten Israel, å andra sidan, om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy