Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

11. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 14 Μαΐου 2010

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 0424/2010)· Thomas Meyer-Falk (JVA) (αριθ. 0425/2010)· Mike Patterson (αριθ. 0426/2010)· Hans-Werner Jehn (αριθ. 0427/2010)· Theo Geigand (2 υπογραφές) (αριθ. 0428/2010)· Robert Houliston (C.L.A.R.O.) (αριθ. 0429/2010)· Csilla Kis (2 υπογραφές) (αριθ. 0430/2010)· Joris den Blanken (Greenpeace European Unit) (αριθ. 0431/2010)· Erwin Friedeboldt (αριθ. 0432/2010)· Christina Bohman (αριθ. 0433/2010)· Horst Uchsland von Gandersum (Emsinitiative "Störtebeker") (αριθ. 0434/2010)· Rainer Skrypzinski (αριθ. 0435/2010)· Brian John (13 υπογραφές) (αριθ. 0436/2010)· Gaborne Juhasz (αριθ. 0437/2010)· Albert Haerter (αριθ. 0438/2010)· Violeta Marinova (αριθ. 0439/2010)· Bjarke Schultz (αριθ. 0440/2010)· Antonio Rodríguez de León (Plataforma Por El Mar Canario) (αριθ. 0441/2010)· Rómulo-Antonio Tenés Ocaña (αριθ. 0442/2010)· Salvatore Giosuero Murru (Natalino Pesca SNC ) (7 υπογραφές) (αριθ. 0443/2010)· Ramona Lidia Cañas Herrera (2 υπογραφές) (αριθ. 0444/2010)· Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (11 υπογραφές) (αριθ. 0445/2010)· Jacques Perennes (Collectif "Pour la sauvegarde de la vallée du Restic") (αριθ. 0446/2010)· Michel Devaux (αριθ. 0447/2010)· Franco Matrone (αριθ. 0448/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0449/2010).

Στις 27 Μαΐου 2010

Paul Hubert Mönnig (αριθ. 0450/2010)· Zdzisław Czarnecki (Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych) (αριθ. 0451/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0452/2010)· Josef Schaub (6 υπογραφές) (αριθ. 0453/2010)· Gabriele Lang (Tierhilfe & Verbraucherschutz international e.V.) (αριθ. 0455/2010)· Aurel Truica (αριθ. 0456/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0457/2010)· Garbis Vincentiu Kehaiyan (αριθ. 0458/2010)· Roswitha Schaub (αριθ. 0459/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0460/2010)· Heiko Schmitz (αριθ. 0461/2010)· David Stephany (αριθ. 0462/2010)· Leonard Wells (αριθ. 0463/2010)· Michael Groves (International Cruise Victims) (αριθ. 0464/2010)· Peter Simm (αριθ. 0465/2010)· Gabriella Muzsai (αριθ. 0466/2010)· Peter Tanner (αριθ. 0467/2010)· Robert Radke (αριθ. 0468/2010)· Paul Inge Hansen (αριθ. 0469/2010)· David Burrage (αριθ. 0470/2010)· Kevin Tracey (αριθ. 0471/2010)· Martina Ognjenovic (αριθ. 0472/2010)· Walther Reichwein (αριθ. 0473/2010)· Andrea Sink (αριθ. 0474/2010)· Alberto Paz Viñas (αριθ. 0475/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0476/2010).

Στις 3 Ιουνίου 2010

Maria B. Barakova (41 υπογραφές) (αριθ. 0477/2010)· Juseinova Gazieva Belnazka (αριθ. 0478/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0479/2010)· (απόρρητο όνομα) (63 υπογραφές) (αριθ. 0480/2010)· María Pilar Pérez García (αριθ. 0481/2010)· Sonia Lamberti (αριθ. 0482/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0483/2010)· Gianpaolo Cannas (2 υπογραφές) (αριθ. 0484/2010)· Teresa Martín Jiménez (αριθ. 0485/2010)· Mathieu Cichocki (αριθ. 0486/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0487/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0488/2010)· Carmen García Matas (αριθ. 0489/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0490/2010)· Luisa Maranelli (309 υπογραφές) (αριθ. 0491/2010)· Enrique Sanz Salvador (Arca Ibérica) (αριθ. 0492/2010)· Juan José Agost Pérez (Asociación de Vecinos del Poblado Marítimo de Torre la Sal (Cabanes, Castellón)) (αριθ. 0493/2010)· Antonio Vicente Alonso Orihuela (αριθ. 0494/2010)· José Manuel López Iglesias (8 υπογραφές) (αριθ. 0495/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0496/2010)· Josefina Escudero Gómez (Asociación de Vecinos "Punta Entinas Sabinar de Almerimar") (αριθ. 0497/2010)· Alexandra Bouge (αριθ. 0498/2010)· Roberto Marcoccio (αριθ. 0499/2010)· Saverio De Bonis (ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) (αριθ. 0500/2010)· Francesco Lattuada (αριθ. 0501/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου