Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 14 czerwca 2010 r. - Strasburg

12. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu):

- (O-0032/2010) zadane przez Doris Pack, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Sport, a konkretnie agenci zawodników (B7-0308/2010);

- (O-0051/2010) zadane przez Nikolaosa Chountisa i Jürgena Klute'a w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0302/2010),

- (O-0056/2010) zadane przez Gabriele Albertiniego, w imieniu komisji AFET i Vitala Moreirę, w imieniu komisji INTA, do Rady: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0303/2010),

- (O-0057/2010) zadane przez Gabriele Albertiniego w imieniu komisji AFET i Vitala Moreirę, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 (B7-0304/2010),

- (O-0059/2010) zadane przez Zitę Gurmai i Brittę Thomsen w imieniu grupy S&D, Ildę Figueiredo i Evę-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Antoniję Parvanovą w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Karta praw kobiet - ciąg dalszy (B7-0305/2010),

- (O-0063/2010) zadane przez Klausa-Heinera Lehnego, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Szkolenia w dziedzinie sądownictwa - plan działania służący realizacji programu sztokholmskiego (B7-0306/2010);

- (O-0072/2010) zadane przez Udo Bullmanna, w imieniu grupy S&D, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0309/2010);

- (O-0074/2010) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0310/2010)

- (O-0075/2010) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Komisji: Przegląd wieloletnich ram finansowych 2007-2013 (B7-0311/2010);

- (O-0077/2010) zadane przez Jeana-Paula Gauzèsa w imieniu grupy PPE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0312/2010);

- (O-0078/2010) zadane przez Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Agencje ratingowe (B7-0313/2010);

- (O-0080/2010) zadane przez Othmara Karasa i Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Jakość danych statystycznych w Unii i zwiększone kompetencje kontrolne Komisji (Eurostatu) (B7-0314/2010).

2) pisemne oświadczenia do wpisania do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Nick Griffin i Andrew Henry William Brons, w sprawie obaw w związku z nieruchomościami wywłaszczonymi i wyburzonymi na mocy hiszpańskiej ustawy o strefie przybrzeżnej (0045/2010),

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi i Kriton Arsenis, w sprawie chiropraktyki (0046/2010),

- Giancarlo Scottà i Sergio Paolo Francesco Silvestris, w sprawie ustanowienia europejskiego roku lodów produkowanych tradycyjną metodą (0047/2010),

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu i Silvia-Adriana Ţicău, w sprawie warunków życia rodziców wychowujących samotnie dzieci w państwach członkowskich UE w dobie kryzysu gospodarczego (0048/2010),

- Rosario Crocetta, w sprawie wody pitnej jako prawa podstawowego (0049/2010),

- Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie choroby Creutzfelda-Jakoba (0050/2010),

- Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie ustanowienia europejskiego dnia badań medycznych (0051/2010),

- Alfredo Pallone i Aldo Patriciello w sprawie ustanowienia europejskiego dnia upamiętniającego osoby, które straciły życie w czasie pracy (0052/2010),

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler i Fiorello Provera, w sprawie przypadków łamania praw człowieka w Iranie po wyborach prezydenckich w czerwcu 2009 r. (0053/2010),

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš i Inese Vaidere, w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej w rejonie Grodna (Białoruś) (0054/2010),

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric i Ioan Enciu, w sprawie finansowania sektora środków przekazu – ochrona prawa do informacji i wolności słowa (0055/2010),

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves i Martin Häusling, w sprawie wysiłków Unii na rzecz walki z wylesianiem (0056/2010),

- Mario Borghezio, w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentów dotyczących UFO (niezidentyfikowanych zjawisk i obiektów latających) (0057/2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności