Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 iunie 2010 - Strasbourg

12. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0032/2010), adresată de Doris Pack, în numele Comisiei CULT,Comisiei: Sportul, în special agenții de jucători (B7-0308/2010);

- (O-0051/2010) adresată de Nikolaos Chountis şi Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Agențiile de rating al creditelor (B7-0302/2010);

- (O-0056/2010) adresată de Gabriele Albertini, în numele Comisiei AFET şi Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, Consiliului: Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului (B7-0303/2010);

- (O-0057/2010) adresată de Gabriele Albertini, în numele Comisiei AFET şi Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului (B7-0304/2010);

- (O-0059/2010) adresată de Zita Gurmai şi Britta Thomsen, în numele Grupului S&D, Ilda Figueiredo şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Carta drepturilor femeii - acțiuni ulterioare (B7-0305/2010);

- (O-0063/2010) adresată de Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Formarea în domeniul juridic - Planul de acțiune de la Stockholm (B7-0306/2010);

- (O-0072/2010), adresată de Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Comisiei: Agențiile de rating al creditelor (B7-0309/2010);

- (O-0074/2010), adresată de Reimer Böge, în numele Comisiei BUDG, Consiliului: Revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2103 (B7-0310/2010);

- (O-0075/2010), adresată de Reimer Böge, în numele Comisiei BUDG, Comisiei: Revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2103 (B7-0311/2010);

- (O-0077/2010), adresată de Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE, Comisiei: Agențiile de rating al creditelor (B7-0312/2010);

- (O-0078/2010), adresată de Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Agenţiile de rating (B7-0313/2010);

- (O-0080/2010), adresată de Othmar Karas şi Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei (Eurostat) în materie de audit (B7-0314/2010).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură):

- Nick Griffin şi Andrew Henry William Brons, referitoare la preocupările legate de proprietățile expropriate și demolate în temeiul legii spaniole privind zonele de coastă (0045/2010);

-Kyriacos Triantaphyllides, Satu Hassi şi Kriton Arsenis, privind chiropractica (0046/2010),

- Giancarlo Scottà şi Sergio Paolo Francesco Silvestris, privind declararea unei Zile europene a îngheţatei artizanale (0047/2010);

- Rovana Plumb, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu şi Silvia-Adriana Ţicău, privind condiţiile de viaţă ale familiilor monoparentale în statele membre ale UE în timpul crizei economice (0048/2010);

- Rosario Crocetta, privind apa potabilă ca drept fundamental (0049/2010);

- Aldo Patriciello şi Alfredo Pallone, privind boala Creutzfeld-Jakob (0050/2010);

- Aldo Patriciello şi Alfredo Pallone, privind instituirea unei Zile europene a cercetării medicale (0051/2010);

- Alfredo Pallone şi Aldo Patriciello privind instituirea unei Zile europene a lucrătorilor care şi-au pierdut viaţa la locul de muncă (0052/2010);

- Marietje Schaake, Lena Kolarska-Bobińska, Ana Gomes, Barbara Lochbihler şi Fiorello Provera, privind încălcările drepturilor omului în Iran de la alegerile prezidențiale din 2009 (0053/2010);

- Leonidas Donskis, Arturs Krišjānis Kariņš şi Inese Vaidere, privind proiectul de construcţie a unei centrale nucleare în Provincia Hrodna (Belarus) (0054/2010);

- Tanja Fajon, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Patrick Le Hyaric şi Ioan Enciu, privind finanţarea sectorului mass-mediei – garantarea dreptului la informare şi a libertăţii de exprimare (0055/2010);

- Vasilica Viorica Dăncilă, George Becali, Maria do Céu Patrão Neves şi Martin Häusling, privind eforturile Uniunii de combatere a despăduririi (0056/2010);

- Mario Borghezio, privind declasificarea documentelor privind OZN-urile (0057/2010).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate