Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg

13. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan kredietoverschrijving DEC 09/2010 van de Commissie (N7-0015/2010 - C7-0084/2010 – 2010/2044(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan kredietoverschrijving DEC 10/2010 van de Commissie (N7-0020/2010 - C7-0108/2010 – 2010/2062(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan kredietoverschrijving DEC 11/2010 van de Commissie (N7-0021/2010 - C7-0113/2010 – 2010/2064(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan kredietoverschrijving DEC 12/2010 van de Commissie (N7-0022/2010 - C7-0114/2010 – 2010/2065(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan kredietoverschrijving DEC 18/2010 van de Commissie (N7-0025/2010 - C7-0133/2010 – 2010/2083(GBD)).

Juridische mededeling - Privacybeleid