Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2002(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0183/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0183/2010

Keskustelut :

PV 14/06/2010 - 18
CRE 14/06/2010 - 18

Äänestykset :

PV 15/06/2010 - 7.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0205

Pöytäkirja
Maanantai 14. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

18. Vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
CRE

Mietintö vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista [2010/2002(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0183/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska esitteli laatimansa mietinnön.

Connie Hedegaard (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Edit Herczog (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Britta Thomsen (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Salvador Garriga Polledo PPE-ryhmän puolesta, Francesca Balzani S&D-ryhmän puolesta, Thijs Berman (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Martin Ehrenhauser, Alain Lamassoure, Göran Färm, Ivars Godmanis, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Monika Hohlmeier ja László Surján.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Elie Hoarau, Nikolaos Salavrakos ja Alajos Mészáros.

Connie Hedegaard käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT
varapuhemies

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2010, kohta 7.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö