Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2037(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0165/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0165/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 19
CRE 14/06/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.15
CRE 15/06/2010 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0210

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

19. Πρόοδος ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2010 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας: ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2010 [2010/2037(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Ο Michael Cashman παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alf Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Leonidas Donskis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser και Enrique Guerrero Salom.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Mairead McGuinness, Κρίτων Αρσένης, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Γεώργιος Παπανικολάου, Franz Obermayr και Karin Kadenbach.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Michael Cashman.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου