Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2037(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0165/2010

Ingivna texter :

A7-0165/2010

Debatter :

PV 14/06/2010 - 19
CRE 14/06/2010 - 19

Omröstningar :

PV 15/06/2010 - 7.15
CRE 15/06/2010 - 7.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0210

Protokoll
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg

19. Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om framstegen i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 [2010/2037(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Michael Cashman (A7-0165/2010)

Michael Cashman redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Alf Svensson för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Leonidas Donskis för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser och Enrique Guerrero Salom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Mairead McGuinness, Kriton Arsenis, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr och Karin Kadenbach.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Andris Piebalgs och Michael Cashman.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 15.6.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy