Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0247(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0162/2010

Indgivne tekster :

A7-0162/2010

Forhandlinger :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Afstemninger :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0203

Protokol
Mandag den 14. juni 2010 - Strasbourg

20. Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender og Andreas Mölzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr og Georges Bach.

Talere: Viviane Reding og Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 15.6.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik