Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0247(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0162/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0162/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0203

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

20. Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Ο Marian-Jean Marinescu παρουσιάζει τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr και Georges Bach.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου