Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0247(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0162/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0162/2010

Keskustelut :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Äänestykset :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0203

Pöytäkirja
Maanantai 14. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

20. Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Bogusław Liberadzki S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender ja Andreas Mölzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr ja Georges Bach.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Marian-Jean Marinescu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2010, kohta 7.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö