Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0247(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0162/2010

Ingediende teksten :

A7-0162/2010

Debatten :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Stemmingen :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0203

Notulen
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg

20. Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu leidt de aanbeveling voor de tweede lezing in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mathieu Grosch, namens de PPE-Fractie, Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender en Andreas Mölzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr en Georges Bach.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 15.6.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid