Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0247(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0162/2010

Predkladané texty :

A7-0162/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Hlasovanie :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0203

Zápisnica
Pondelok, 14. júna 2010 - Štrasburg

20. Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii prijatej Radou v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mathieu Grosch v mene skupiny PPE, Bogusław Liberadzki v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender a Andreas Mölzer.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr a Georges Bach.

Vystúpili títo rečníci: Viviane Reding a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 15.6.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia