Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0247(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0162/2010

Ingivna texter :

A7-0162/2010

Debatter :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Omröstningar :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0203

Protokoll
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg

20. Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik [11069/5/2009 - C7-0043/2010- 2008/0247(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marian-Jean Marinescu (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Viviane Reding (kommissionens vice ordförande).

Talare: Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Michel Dantin, Saïd El Khadraoui, Gesine Meissner, Tomasz Piotr Poręba, Inés Ayala Sender och Andreas Mölzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Axel Voss, Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly, Werner Kuhn, Josefa Andrés Barea, Franz Obermayr och Georges Bach.

Talare: Viviane Reding och Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 15.6.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy