Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0801(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0198/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0198/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 22
CRE 14/06/2010 - 22

Ψηφοφορία :

PV 16/06/2010 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0220

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

22. Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών ***I (συζήτηση)
CRE

Εκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [00001/2010 - C7-0005/2010- 2010/0801(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sarah Ludford (A7-0198/2010)

Η Sarah Ludford παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carmen Romero López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά επίσης στην ερώτηση “γαλάζια κάρτα” του William (The Earl of) Dartmouth, Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Simon Busuttil, Tatjana Ždanoka, Kinga Gál και Carlos Coelho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Axel Voss, Evelyn Regner, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Sarah Ludford, η οποία απαντά επίσης σε ερώτηση “γαλάζια κάρτα” του Gerard Batten.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου