Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 14 юни 2010 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за защита на парламентарен имунитет
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 8.Внесени документи
 9.Отпаднали писмени декларации
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 11.Петиции
 12.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 13.Трансфер на бюджетни кредити
 14.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 15.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 16.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 17.Ред на работа
 18.Мандат за тристранната среща относно проектобюджета за 2011 г. (разискване)
 19.Осъщественият напредък в посока постигане на Целите на хилядолетието за развитие: средносрочен преглед за подготовка на срещата на високо равнище на ООН през септември 2010 г. (разискване)
 20.Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***II (разискване)
 21.Избор на заместник-председател на Европейския парламент
 22.Право на устен и писмен превод в рамките на наказателните производства ***I (разискване)
 23.Приемане на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. (разискване)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Пазари на деривати: бъдещи действия (кратко представяне)
 26.Интернет на нещата (кратко представяне)
 27.Управление на интернет: следващи стъпки (кратко представяне)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (173 kb) Присъствен списък (54 kb) 
 
Протокол (140 kb) Присъствен списък (22 kb) 
 
Протокол (254 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност