Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Mandag den 14. juni 2010 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 8.Modtagne dokumenter
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 11.Andragender
 12.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 16.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet (opfølgning)
 17.Arbejdsplan
 18.Mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011 (forhandling)
 19.Fremskridt med hensyn til gennemførelse af 2015-målene: midtvejsrevision som forberedelse til FN's møde på højt niveau i september 2010 (forhandling)
 20.Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***II (forhandling)
 21.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet
 22.Ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager ***I (forhandling)
 23.Estlands indførelse af euroen pr. 1. januar 2011 (forhandling)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Derivatmarkeder - fremtidige politiktiltag (kortfattet forelæggelse)
 26.Tingenes internet (kortfattet forelæggelse)
 27.Forvaltning af internettet - de næste skridt (kortfattet forelæggelse)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (150 kb) Tilstedeværelsesliste (54 kb) 
 
Protokol (134 kb) Tilstedeværelsesliste (22 kb) 
 
Protokol (217 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik