Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2010. június 14., Hétfő - Strasbourg
 1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására
 6.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 11.Petíciók
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 13.Előirányzatok átcsoportosítása
 14.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 15.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 16.Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére (folytatás)
 17.Ügyrend
 18.A 2011. évi költségvetési tervezetről szóló háromoldalú egyeztető eljárásra vonatkozó megbízatás (vita)
 19.A millenniumi fejlesztési célok elérése felé tett előrehaladás: a 2010. szeptemberi magas szintű ENSZ-találkozót előkészítő félidős értékelés (vita)
 20.A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat ***II (vita)
 21.Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása
 22.A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog ***I (vita)
 23.Az euró 2011. január 1-jei bevezetése Észtországban (vita)
 24.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 25.Származékos piacok: jövőbeni szakpolitikai intézkedések (rövid ismertetés)
 26.A tárgyak internete (rövid ismertetés)
 27.Az internet szabályozása: a következő lépések (rövid ismertetés)
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (151 kb) Jelenléti ív (54 kb) 
 
Jegyzőkönyv (137 kb) Jelenléti ív (22 kb) 
 
Jegyzőkönyv (221 kb) Jelenléti ív (61 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat