Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2010. gada 14. jūnijs - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 10.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 11.Lūgumraksti
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 13.Apropriāciju pārvietojumi
 14.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 15.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 16.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (veiktie pasākumi)
 17.Darba kārtība
 18.Pilnvarojums trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu (debates)
 19.Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā sasniegtais — termiņa vidusposma pārskatīšana, gatavojoties ANO augsta līmeņa sanāksmei 2010. gada septembrī (debates)
 20.Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem ***II (debates)
 21.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
 22.Tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā ***I (debates)
 23.Euro ieviešana Igaunijā 2011. gada 1. janvārī (debates)
 24.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 25.Turpmākie pasākumi attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgiem (īss izklāsts)
 26.Lietiskais internets (īss izklāsts)
 27.Interneta pārvaldība - turpmāk veicamie pasākumi (īss izklāsts)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (152 kb) Apmeklējumu reģistrs (54 kb) 
 
Protokols (135 kb) Apmeklējumu reģistrs (22 kb) 
 
Protokols (221 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika