Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 14 juni 2010 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 8.Ingekomen stukken
 9.Vervallen schriftelijke verklaringen
 10.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 11.Verzoekschriften
 12.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 13.Kredietoverschrijvingen
 14.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 15.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Verzoek om opheffing van de immuniteit (gevolg)
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (debat)
 19.Vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010 (debat)
 20.Europees spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer ***II (debat)
 21.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement
 22.Rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures ***I (debat)
 23.Aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 (debat)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen (korte presentatie)
 26.Het internet van de dingen (korte presentatie)
 27.Internetgovernance: de volgende stappen (korte presentatie)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (152 kb) Presentielijst (54 kb) 
 
Notulen (139 kb) Presentielijst (22 kb) 
 
Notulen (219 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid