Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 14 czerwca 2010 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 8.Składanie dokumentów
 9.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 11.Petycje
 12.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 13.Przesunięcie środków
 14.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy)
 17.Porządek obrad
 18.Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011 (debata)
 19.Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r. (debata)
 20.Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II (debata)
 21.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 22.Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym ***I (debata)
 23.Przyjęcie euro przez Estonię w dniu 1 stycznia 2011 r. (debata)
 24.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 25.Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (krótkie przedstawienie)
 26.Internet przedmiotów (krótkie przedstawienie)
 27.Zarządzanie Internetem: kolejne działania (krótkie przedstawienie)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (150 kb) Lista obecności (54 kb) 
 
Protokół (137 kb) Lista obecności (22 kb) 
 
Protokół (240 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności