Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 14. júna 2010 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 8.Predložené dokumenty
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 11.Petície
 12.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity (pokračovanie)
 17.Program práce
 18.Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011 (rozprava)
 19.Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia: priebežné hodnotenie v rámci prípravy zasadnutia OSN na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v septembri 2010 (rozprava)
 20.Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***II (rozprava)
 21.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu
 22.Práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní ***I (rozprava)
 23.Prijatie eura Estónskom od 1. januára 2011 (rozprava)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Trhy s derivátmi: budúce politické opatrenia (stručná prezentácia)
 26.Internet vecí (stručná prezentácia)
 27.Správa internetu: ďalšie kroky (stručná prezentácia)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (147 kb) Prezenčná listina (54 kb) 
 
Zápisnica (131 kb) Prezenčná listina (22 kb) 
 
Zápisnica (219 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia