Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 14 juni 2010 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Undertecknande av antagna rättsakter i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 8.Inkomna dokument
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Framställningar
 12.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 13.Anslagsöverföringar
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning)
 17.Arbetsplan
 18.Mandat för trepartssammanträdet om förslaget till budget för 2011 (debatt)
 19.Framsteg i uppnåendet av millennieutvecklingsmålen: halvtidsöversyn inför FN:s högnivåmöte i september 2010 (debatt)
 20.Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***II (debatt)
 21.Val av vice talman
 22.Rätt till tolkning och översättning i brottmål ***I (debatt)
 23.Estlands införande av euron den 1 januari 2011 (debatt)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Derivatmarknader: förestående initiativ (kortfattad redogörelse)
 26.Sakernas Internet (kortfattad redogörelse)
 27.Förvaltning av Internet – framtida åtgärder (kortfattad redogörelse)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (154 kb) Närvarolista (54 kb) 
 
Protokoll (135 kb) Närvarolista (22 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy