Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0195(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0137/2010

Внесени текстове :

A7-0137/2010

Разисквания :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Гласувания :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0221

Протокол
Вторник, 15 юни 2010 г. - Страсбург

4. Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Pervenche Berès, която изрази становището си относно кодекса на поведение във връзка с процедурата по съвместно вземане на решение, Thomas Mann, от името на групата PPE, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre и David Casa.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach и Paul Rübig.

Изказаха се: Siim Kallas и Edit Bauer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 16.6.2010.

Правна информация - Политика за поверителност