Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0195(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0137/2010

Předložené texty :

A7-0137/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0221

Zápis
Úterý, 15. června 2010 - Štrasburk

4. Úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer uvedla zprávu.

Vystoupil Siim Kallas (místopředseda Komise).

Vystoupili: Pervenche Berès, která se vyjádřila ke kodexu chování v případě postupu spolurozhodování, Thomas Mann za skupinu PPE, Stephen Hughes za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre a David Casa.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach a Paul Rübig.

Vystoupili: Siim Kallas a Edit Bauer.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 16.6.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí