Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0195(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0137/2010

Esitatud tekstid :

A7-0137/2010

Arutelud :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Hääletused :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0221

Protokoll
Teisipäev, 15. juuni 2010 - Strasbourg

4. Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta [KOM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Pervenche Berès kaasotsustamismenetluse juhendi teemal, Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre ja David Casa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach ja Paul Rübig.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Edit Bauer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16. juuni 2010.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika