Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0195(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0137/2010

Ingediende teksten :

A7-0137/2010

Debatten :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Stemmingen :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0221

Notulen
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg

4. Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, die een opmerking maakt over de gedragscode op het gebied van medebeslissing, Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre en David Casa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Edit Bauer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 16.6.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid