Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0195(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0137/2010

Teksty złożone :

A7-0137/2010

Debaty :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Głosowanie :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0221

Protokół
Wtorek, 15 czerwca 2010 r. - Strasburg

4. Organizacja czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Pervenche Berès, która wypowiedziała się w sprawie kodeksu postępowania w odniesieniu do współdecyzji, Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre i David Casa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach i Paul Rübig.

Głos zabrali: Siim Kallas i Edit Bauer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.6.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności