Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0195(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0137/2010

Texte depuse :

A7-0137/2010

Dezbateri :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Voturi :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0221

Proces-verbal
Marţi, 15 iunie 2010 - Strasbourg

4. Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/15/CE privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer şi-a prezentat raportul.

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Pervenche Berès, care şi-a exprimat punctul de vedere privind codul de conduită în materie de codecizie, Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre şi David Casa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach şi Paul Rübig.

Au intervenit: Siim Kallas şi Edit Bauer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 16.6.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate