Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0195(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0137/2010

Predkladané texty :

A7-0137/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 4
CRE 15/06/2010 - 4

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.10
CRE 16/06/2010 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0221

Zápisnica
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg

4. Organizácia pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave [COM(2008)0650 - C6-0354/2008- 2008/0195(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Edit Bauer (A7-0137/2010)

Edit Bauer uviedla správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès s príspevkom o kódexe správania pri spolurozhodovacom postupe, Thomas Mann v mene skupiny PPE, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Emilie Turunen v mene skupiny Verts/ALE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Elisabeth Morin-Chartier, Alejandro Cercas, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Julie Girling, Thomas Händel, Derek Roland Clark, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Dirk Sterckx, Timo Soini, Sari Essayah, Saïd El Khadraoui, Raffaele Baldassarre a David Casa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Georges Bach, Proinsias De Rossa, Elisabeth Schroedter, Dieter-Lebrecht Koch, John Bufton, Jutta Steinruck, Andrzej Grzyb, Diane Dodds, Karin Kadenbach a Paul Rübig.

Vystúpili títo rečníci: Siim Kallas a Edit Bauer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 16.6.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia