Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0028(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0109/2010

Předložené texty :

A7-0109/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Hlasování :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0222

Zápis
Úterý, 15. června 2010 - Štrasburk

5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům [KOM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer uvedla zprávu.

Vystoupil John Dalli (člen Komise).

Vystoupili: Christel Schaldemose (navrhovatelka výboru IMCO), Marc Tarabella (navrhovatel výboru AGRI), Peter Liese za skupinu PPE, Glenis Willmott za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Struan Stevenson za skupinu ECR, a Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Giancarlo Scottà za skupinu EFD, Csanád Szegedi nezařazený, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann a Richard Seeber.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux a Miroslav Mikolášik.

Vystoupil John Dalli.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 16.6.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí