Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0028(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0109/2010

Esitatud tekstid :

A7-0109/2010

Arutelud :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Hääletused :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0222

Protokoll
Teisipäev, 15. juuni 2010 - Strasbourg

5. Toidualase teabe esitamine tarbijatele ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele [KOM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer tutvustas raportit.

Sõna võttis John Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christel Schaldemose (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Marc Tarabella (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Glenis Willmott fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel, ja Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Giancarlo Scottà, Csanád Szegedi, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann ja Richard Seeber.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võttis John Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16. juuni 2010.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika