Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0028(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0109/2010

Ingediende teksten :

A7-0109/2010

Debatten :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Stemmingen :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0222

Notulen
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg

5. Voedselinformatie aan de consumenten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christel Schaldemose (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Marc Tarabella (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, en Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Giancarlo Scottà, namens de EFD-Fractie, Csanád Szegedi, niet-ingeschrevene, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann en Richard Seeber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 16.6.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid