Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0028(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0109/2010

Teksty złożone :

A7-0109/2010

Debaty :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Głosowanie :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0222

Protokół
Wtorek, 15 czerwca 2010 r. - Strasburg

5. Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał John Dalli (członek Komisji).

Głos zabrali: Christel Schaldemose (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Marc Tarabella (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Giancarlo Scottà w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann i Richard Seeber.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux i Miroslav Mikolášik.

Głos zabrał John Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 16.6.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności