Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0028(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0109/2010

Predkladané texty :

A7-0109/2010

Rozpravy :

PV 15/06/2010 - 5
CRE 15/06/2010 - 5

Hlasovanie :

PV 16/06/2010 - 8.11
CRE 16/06/2010 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0222

Zápisnica
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg

5. Poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom [COM(2008)0040 - C6-0052/2008- 2008/0028(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Renate Sommer (A7-0109/2010)

Renate Sommer uviedla správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christel Schaldemose (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Marc Tarabella (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Peter Liese v mene skupiny PPE, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Struan Stevenson v mene skupiny ECR a Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Giancarlo Scottà v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Csanád Szegedi, Pilar Ayuso, Nessa Childers, Corinne Lepage, Satu Hassi, James Nicholson, Diane Dodds, Françoise Grossetête, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Emma McClarkin, Bogusław Sonik, Karin Kadenbach, Jacek Olgierd Kurski, Paolo Bartolozzi, José Manuel Fernandes, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann a Richard Seeber.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anja Weisgerber, Csaba Sándor Tabajdi, Giovanni La Via, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Anna Maria Corazza Bildt, Kriton Arsenis, Franz Obermayr, Christa Klaß, Edite Estrela, Oreste Rossi, Rareş-Lucian Niculescu, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux a Miroslav Mikolášik.

V rozprave vystúpil John Dalli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 16.6.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia