Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2728(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0080/2010 (B7-0314/2010)

Συζήτηση :

PV 15/06/2010 - 6
CRE 15/06/2010 - 6

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

6. Η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων και αυξημένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat) (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0080/2010) που κατέθεσαν οι Othmar Karas και Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και οι ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat) (B7-0314/2010)

Οι Othmar Karas και Sharon Bowles αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Edward Scicluna, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Άννυ Ποδηματά, Dimitar Stoyanov και Olle Ludvigsson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andreas Mölzer και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles και Othmar Karas, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και τις ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat) (B7-0375/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.6.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου