Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2728(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-0080/2010 (B7-0314/2010)

Debatten :

PV 15/06/2010 - 6
CRE 15/06/2010 - 6

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg

6. Kwaliteit van de statistische gegevens in de Unie en grotere controlebevoegdheden van de Commissie (Eurostat) (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-0080/2010) van Othmar Karas en Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Kwaliteit van de statistische gegevens in de Unie en grotere controlebevoegdheden van de Commissie (Eurostat) (B7-0314/2010)

Othmar Karas en Sharon Bowles lichten de mondelinge vraag toe.

Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Edward Scicluna, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Anni Podimata, Dimitar Stoyanov en Olle Ludvigsson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andreas Mölzer en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles en Othmar Karas, namens de Commissie ECON, over de kwaliteit van statistische gegevens in de Unie en uitgebreidere boekhoudcontrolebevoegdheden voor de Commissie (Eurostat) (B7-0375/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 17.6.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid