Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg

7.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
CRE

Formanden meddelte, at han fra PPE-Gruppen havde modtaget László Tőkés' kandidatur.

Formanden foreslog, at kandidaten blev valgt med akklamation, jf. forretningsordenens artikel 13, stk. 1, eftersom László Tőkés var den eneste kandidat.

Talere: Corneliu Vadim Tudor, som gav udtryk for forbehold over for dette kandidatur, og Hannes Swoboda, som foreslog, at kandidaten afgav en erklæring.

László Tőkés afgav en kortfattet erklæring.

Formanden konstaterede, at Corneliu Vadim Tudor havde givet udtryk for forbehold og bestemte, at der skulle foretages elektronisk afstemning.

Talere: om de tekniske aspekter af afstemningen, Marc Tarabella og Martin Schulz.

Formanden henviste til fremgangsmåden ved optælling af stemmer.

Talere: Georgios Toussas, som krævede, at stemmer "imod" og "hverken for eller imod" blev opregnet særskilt, Robert Atkins, som støttede dette indlæg, og Hans-Peter Martin om hans afstemningsanlægs funktion.

Dagmar Roth-Behrendt tog ordet for at erindre om fremgangsmåden ved valg af næstformænd og for at præcisere, at det alene var antallet af stemmer "for", der var udslaggivende i det foreliggende tilfælde.

Afstemningen blev sat i gang.

Ved VE (621 medlemmer som deltagere i afstemningen, 334 stemmer for, 287 blanke stemmesedler) valgte Parlamentet László Tőkés (listen over deltagerne i afstemningen er vedføjet som bilag til denne protokol).

Formanden erklærede László Tőkés for valgt til næstformand i Europa-Parlamentet og gratulerede ham med valget. I overenstemmelse med forretningsordenens artikel 18, stk. 1, indtog han sin forgængers plads i næstformandenes rangfølge, dvs. ellevtepladsen.

Stavros Lambrinidis tog ordet vedrørende optællingen af stemmer "imod" og "hverken for eller imod" (formanden opfordrede medlemmerne til personligt at tilkendegive deres forbehold over for ham).

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
Næstformand

Talere: Hannes Swoboda og Robert Atkins om afviklingen af afstemningen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik