Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 15. juuni 2010 - Strasbourg

7.1. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)
CRE

Parlamendi president teatas, et fraktsioon PPE on esitanud kandidaadiks László Tőkési.

Kuna László Tőkés oli ainus kandidaat, tegi president parlamendile ettepaneku valida kandidaat ühise heakskiitmise teel vastavalt kodukorra artikli 13 lõikele 1.

Sõna võtsid Corneliu Vadim Tudor, kes väljendas kahtlust selle kandidatuuri osas, ja Hannes Swoboda, kes tegi ettepaneku, et kandidaat esineks avaldusega.

László Tőkés tegi lühikese avalduse.

Parlamendi president otsustas Corneliu Vadim Tudori väljendatud kahtlusi arvesse võttes viia läbi elektroonilise hääletuse.

Marc Tarabella ja Martin Schulz võtsid sõna hääletuse tehniliste aspektide teemal.

Parlamendi president kordas üle häälte lugemise korra.

Sõna võtsid Georgios Toussas, kes soovis, et vastuhäälte ja erapooletute kohta peetaks eraldi arvestust, Robert Atkins, kes seda ettepanekut toetas, ja Hans-Peter Martin oma hääletuspuldi töökorra kohta.

Sõna võttis Dagmar Roth-Behrendt, kes tuletas meelde asepresidentide valimise korra ja täpsustas, et hääletuse tulemuse määrab ainult poolthäälte arv.

Toimus hääletus.

Elektroonilise hääletuse teel (hääletas 621 parlamendiliiget, kellest 334 olid poolt, tühje hääletussedeleid oli 287) valis parlament László Tőkési (hääletusel osalenute nimekiri on lisatud käesolevale protokollile).

Parlamendi president kuulutas László Tőkési Euroopa Parlamendi asepresidendiks ja õnnitles teda. Vastavalt kodukorra artikli 18 lõikele 1 asus ta asepresidentide järjestuses oma eelkäija kohale, temast sai üheteistkümnes asepresident.

Sõna võttis Stavros Lambrinidis vastuhäälte ja erapooletute arvestuse teemal (president palus saadikultel teha oma kahtlused isiklikult teatavaks).

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Hannes Swoboda ja Robert Atkins hääletuse läbiviimise teemal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika