Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 15. kesäkuuta 2010 - Strasbourg

7.1. Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta (äänestys)
CRE

Puhemies ilmoitti, että PPE-ryhmä on asettanut ehdokkaaksi László Tőkésin.

Koska László Tőkés oli ainoa ehdokas, puhemies ehdotti, että täysistunto vahvistaa hänen valintansa suosionosoituksin työjärjestyksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Puheenvuorot: Corneliu Vadim Tudor, joka ilmaisi suhtautuvansa varautuneesti tähän ehdokkaaseen, ja Hannes Swoboda, joka ehdotti, että ehdokas käyttäisi lyhyen puheenvuoron.

László Tőkés käytti lyhyen puheenvuoron.

Puhemies, joka pani merkille Corneliu Vadim Tudorin varautuneisuuden, päätti toimittaa koneäänestyksen.

Puheenvuorot: äänestyksen teknisistä aspekteista Marc Tarabella ja Martin Schulz.

Puhemies palautti mieliin ääntenlaskutavan.

Puheenvuorot: Georgios Toussas, joka pyysi, että äänet "vastaan" ja "tyhjää" lasketaan erikseen, Robert Atkins, joka kannatti ehdotusta, ja Hans-Peter Martin äänestyskoneensa toiminnasta.

Dagmar Roth-Behrendt käytti puheenvuoron, jossa hän palautti mieliin varapuhemiesten valintaa koskevat määräykset ja täsmensi, että ainoastaan "puolesta" annettujen äänien määrä on ratkaiseva.

Äänestys toimitettiin.

Parlamentti valitsi László Tőkésin KÄ:llä (621 annettua ääntä, joista 334 ääntä puolesta ja 287 tyhjää) (luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on tämän pöytäkirjan liitteenä).

Puhemies julisti László Tőkésin Euroopan parlamentin varapuhemieheksi ja onnitteli häntä valituksi tulemisesta. Hän ottaa työjärjestyksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti edeltäjänsä paikan arvojärjestyksessä eli yhdennentoista paikan.

Stavros Lambrinidis käytti puheenvuoron "vastaan" ja "tyhjää" äänten laskemisesta (puhemies pyysi jäseniä ilmoittamaan hänelle henkilökohtaisesti varautuneista kannoista).

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Puheenvuorot: Hannes Swoboda ja Robert Atkins äänestyksen toimittamisesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö