Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. birželio 15 d. - Strasbūras

7.1. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (balsavimas)
CRE

Pirmininkas pranešė, kad PPE frakcija pateikė László Tőkés kandidatūrą.

László Tőkés yra vienintelis kandidatas, todėl Pirmininkas Parlamentui pasiūlė, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnio 1 dalimi, balsuoti vieningai pritariant.

Kalbėjo: Corneliu Vadim Tudor, kuris išreiškė abejonių dėl šios kandidatūros, ir Hannes Swoboda, kuris pasiūlė, kad kandidatas padarytų pareiškimą.

László Tőkés trumpai klabėjo.

Pirmininkas pažymėjo Corneliu Vadim Tudor išreikštas abejones ir nutarė rengti elektroninį balsavimą.

Kalbėjo: dėl techninių balsavimo aspektų Marc Tarabella ir Martin Schulz.

Pirmininkas priminė apie balsų skaičiavimo tvarką

Kalbėjo: Georgios Toussas, kuris pareikalavo, kad balsai už ir susilaikiusiųjų balsai būtų skaičiuojami atskirai; Robert Atkins, kuris pritarė šiai pastabai, ir Hans-Peter Martin dėl balsavimo pulto veikimo.

Kalbėjo Dagmar Roth-Behrendt, kuri priminė Pirmininko pavaduotojo rinkimų tvarką ir paaiškino, kad šiuo atveju balsavusiųjų už kandidatūrą balsai bus lemiantys.

Vyko balsavimas.

Balsuojant elektroniniu būdu (iš viso balsavo 621 nariai, 334 balsavo už, 287 biuletenių buvo tušti), Parlamentas išrinko László Tőkés (prie šio protokolo pridedamas balsavusiųjų sąrašas)).

Pirmininkas paskelbė László Tőkés Europos Parlamento pirmininko pavaduotoju ir pasveikino jį. Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 18 straipsnio 1 dalimi, pagal pirmumo tvarką jis tapo vienuoliktuoju Pirmininko pavaduotoju, užimdamas savo pirmtako vietą.

Kalbėjo Stavros Lambrinidis dėl balsavusiųjų prieš ir susilaikiusiųjų balsų skaičiavimo (Pirmininkas paragino Parlamento narius jam asmeniškai pranešti dėl kylančių abejonių).

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Hannes Swoboda ir Robert Atkins dėl balsavimo tvarkos.

Teisinė informacija - Privatumo politika