Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 15 juni 2010 - Strasbourg

7.1. Val av vice talman (omröstning)
CRE

Talmannen meddelade att han från PPE-gruppen mottagit László Tőkés kandidatur.

Då László Tőkés var den enda kandidaten till posten föreslog talmannen att parlamentet skulle hålla omröstning med acklamation i enlighet med artikel 13.1 i arbetsordningen.

Talare: Corneliu Vadim Tudor, som inlade reservation mot denna kandidatur, och Hannes Swoboda, som föreslog att kandidaten skulle göra ett uttalande.

László Tőkés gjorde ett kortfattat uttalande.

Talmannen noterade Corneliu Vadim Tudors reservation och beslutade på grund av denna att elektronisk omröstning skulle hållas.

Talare: Marc Tarabella och Martin Schulz yttrade sig om de tekniska aspekterna av omröstningen.

Talmannen påminde om rösträkningsmetoden.

Talare: Georgios Toussas, som begärde att nej-rösterna och de nedlagda rösterna skulle redovisas separat, Robert Atkins, som höll med om detta, och Hans-Peter Martin, som yttrade sig om sin omröstningsapparat.

Talare: Dagmar Roth-Behrendt, som påminde om metoden för val av vice talmän och påpekade att endast ja-rösterna är avgörande i detta fall.

Talmannen förrättade omröstningen.

Parlamentet valde genom elektronisk omröstning (621 röstande ledamöter, 334 röster för, 287 blanka röster) László Tőkés till vice talman (förteckningen över de ledamöter som deltog i omröstningen är bifogad detta protokoll).

Talmannen förklarade László Tőkés vald till vice talman av Europaparlamentet och gratulerade honom till utnämningen. László Tőkés intog i enlighet med artikel 18.1 i arbetsordningen sin företrädares plats, det vill säga den elfte, enligt rangordningen för vice talmän.

Talare: Stavros Lambrinidis yttrade sig om rösträkningen rörande nej-rösterna och nedlagda röster. (Talmannen uppmanade ledamöterna att inlägga sina reservationer till honom personligen.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Hannes Swoboda och Robert Atkins yttrade sig om omröstningens förlopp.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy