Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2062(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0043/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0043/2009

Συζήτηση :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο

7.9. Προσαρμογή του Κανονισμού στη συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας [2009/2062(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David Martin (A7-0043/2009)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τις τροπολογίες)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)
(Επί του πρώτου μέρους της έκθεσης διεξήχθη ψηφοφορία στις 25 Νοεμβρίου 2009 (βλέπε σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2009)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες (P7_TA(2010)0204)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου

Παρεμβάσεις:

- Πριν από την ψηφοφορία, Bruno Gollnisch σχετικά με τις διατάξεις που διέπουν την εκπροσώπηση των μη εγγεγραμμένων βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων·

- Μετά την ψηφοφορία, David Martin (εισηγητής), για να επιφέρει τεχνικές προσαρμογές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου